pondělí 15. ledna 2018

Navrhněte způsob, jak zapojit mladé lidi do evropské debaty a vyhrajte!

Máte nápad, jak by se mohl Evropský parlament blíže spojit s mladými lidmi v Evropě a zapojit je do diskuse o evropských otázkách? Pošlete ho do soutěže Europe calling a vyhrajte účast na European Youth Event 2018!


Pro koho je soutěž určena?
Do soutěže se mohou zapojit všichni mladí lidé s občanstvím nebo trvalým pobytem v EU ve věku 18-30 let.

Jak se soutěže zúčastnit?
Vytvořte návrh, jak může Evropský parlament lépe oslovit mladé lidi a zapojit je do evropské demokratické diskuse. Váš příspěvek může mít formu textu, videa, nebo audio-nahrávky.
Důležité je, aby návrh byl inovativní a co nejpodrobněji popsaný (ideálně včetně kroků vedoucích k jeho uskutečnění, doložený fakty nebo příklady dobré praxe). Můžete se např. zaměřit na různé aspekty problému:

  • Jak byste pro mládež rozšířili diskusi o evropských otázkách?
  • Jak byste oslovili mladé lidi, kteří nejsou členy žádné mládežnické organizace nebo nemají přístup k již existujícím evropským programům a informacím?
  • Jak by bylo možné posílit přítomnost poslanců Evropského parlamentu na lokální a regionální úrovni?
  • Jak by se dalo zajistit, aby rozhodující orgány EU lépe rozuměli potřebám a přáním mladých lidí a jak by mládež mohla být více zapojena do rozhodovacích procesů v rámci EU?
Svůj návrh pošlete do 31. ledna 2018 jako přílohu e-mailu na adresu eye@ep.europa.eu, do předmětu zprávy napište “Europe Calling”.

Co můžete vyhrát?
Autoři tří nejlepších návrhů budou odměněni účastí na European Youth Event 2018 (EYE), mezinárodním setkání mládeže v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku. Jako experti se tam zúčastní workshopu na téma zapojování mládeže do rozhodovacích procesů.
Jejich příspěvky budou navíc zveřejněny na webu EYE a ve zvláštním vydání Orange Magazine vydávaném European Youth Press.

Více informací včetně podrobných pravidel soutěže najdete zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat