pondělí 15. ledna 2018

Navrhněte způsob, jak zapojit mladé lidi do evropské debaty a vyhrajte!

Máte nápad, jak by se mohl Evropský parlament blíže spojit s mladými lidmi v Evropě a zapojit je do diskuse o evropských otázkách? Pošlete ho do soutěže Europe calling a vyhrajte účast na European Youth Event 2018!


Pro koho je soutěž určena?
Do soutěže se mohou zapojit všichni mladí lidé s občanstvím nebo trvalým pobytem v EU ve věku 18-30 let.

Jak se soutěže zúčastnit?
Vytvořte návrh, jak může Evropský parlament lépe oslovit mladé lidi a zapojit je do evropské demokratické diskuse. Váš příspěvek může mít formu textu, videa, nebo audio-nahrávky.
Důležité je, aby návrh byl inovativní a co nejpodrobněji popsaný (ideálně včetně kroků vedoucích k jeho uskutečnění, doložený fakty nebo příklady dobré praxe). Můžete se např. zaměřit na různé aspekty problému:

  • Jak byste pro mládež rozšířili diskusi o evropských otázkách?
  • Jak byste oslovili mladé lidi, kteří nejsou členy žádné mládežnické organizace nebo nemají přístup k již existujícím evropským programům a informacím?
  • Jak by bylo možné posílit přítomnost poslanců Evropského parlamentu na lokální a regionální úrovni?
  • Jak by se dalo zajistit, aby rozhodující orgány EU lépe rozuměli potřebám a přáním mladých lidí a jak by mládež mohla být více zapojena do rozhodovacích procesů v rámci EU?
Svůj návrh pošlete do 31. ledna 2018 jako přílohu e-mailu na adresu eye@ep.europa.eu, do předmětu zprávy napište “Europe Calling”.

Co můžete vyhrát?
Autoři tří nejlepších návrhů budou odměněni účastí na European Youth Event 2018 (EYE), mezinárodním setkání mládeže v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku. Jako experti se tam zúčastní workshopu na téma zapojování mládeže do rozhodovacích procesů.
Jejich příspěvky budou navíc zveřejněny na webu EYE a ve zvláštním vydání Orange Magazine vydávaném European Youth Press.

Více informací včetně podrobných pravidel soutěže najdete zde.

pátek 5. ledna 2018

Přihlašování na Model European Parliament Strassbourg 2018 je právě otevřeno!

Každoroční simulace EU MEUS, díky níž si mohou mladí lidé od 18 do 26 let na vlastní kůži vyzkoušet roli poslance Evropského parlamentu, ministra Rady, tlumočníka nebo novináře, se letos uskuteční 21.-28. dubna v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku.


Zájemci si dle svého zájmu mohou vybrat z několika pozic:
  • poslanec Evropského parlamentu
  • ministr Rady
  • žurnalista
  • fotožurnalista nebo videožurnalista
  • lobbista
  • tlumočník
Jak se přihlásit?
Přihlašování probíhá online na webu MEUS, a to až do 17. ledna 2018 (vč.). Kromě vyplnění přihlašovacího formuláře je potřeba připojit životopis, příp. motivační dopis, esej a další požadované dokumenty.