středa 8. února 2017

Národní konference o mládeži 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) pořádají ve středu 1. března od 9:00 do 17:30 hodin v prostorách Národní technické knihovny (Technická 6, Praha 6) Národní konferenci o mládeži.


Akce je určena především profesionálům z řad pracovníků s mládeží, kteří mají zájem profesně růst jako jednotlivci a současně rozvíjet činnost organizací, v kterých pracují. Jejím cílem je prohloubení kompetencí v oblasti práce s mládeží, sdílení zkušeností a networking.

V rámci programu se můžete těšit na:
  • odborné příspěvky z řad odborníků v oblasti práce s mládeží
  • diskuzi k současným trendům v oblasti práce s mládeží
  • příklady dobré praxe projektů realizovaných v programu Erasmus+ mládež
  • tematické interaktivní workshopy s následujícími tématy: tradiční a nové metody práce s mládeží; zdroje financování pro práci s mládeží; jak reagovat na trendy a výzvy v oblasti mládeže; mosty mezi sociální prací a prací s mládeží; participace mládeže

Více informací o konferenci najdete na adrese www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/narodni-konference-o-mladezi-2017. Pro účast je nutná registrace nejpozději do 17.2.2017, a to na stejné adrese.

Žádné komentáře:

Okomentovat