sobota 18. února 2017

Přispějte svým příběhem k dějinám Evropy a vyhrajte výlet do Říma

V rámci projektu "My House of European History" můžete i vy ovlivnit, jak budou vnímány dějiny Evropy. Stačí se zamyslet nad tím, co pro vás osobně znamená Evropa, napsat o tom krátký příspěvek (ne delší než 200 znaků) a doplnit ho fotografií, videem nebo audionahrávkou. Počet příspěvků na jednoho soutěžícího není omezen, nelze však přihlásit stejný příspěvek vícekrát.


Zúčastnit se může každý člověk starší 18 let žijící v členské zemi EU.

Příspěvek včetně příloh nahrajte na webovou stránku projektu (https://my-european-history.ep.eu/?locale=cs) A TAKÉ na facebookovou stránku události (https://www.facebook.com/events/1777644762562211) nejpozději do 2. března 12:00 CET.

Poté bude probíhat hlasování prostřednictvím přidělování "likes" jednotlivým příspěvkům, a to do poledne 13. března středoevropského času.
Porota poté vybere z nejoblíbenějších příspěvků 3 vítěze, kteří se zúčastní ve dnech 30.-31. března výletu do Říma.

Více informací najdete zde.

středa 8. února 2017

Národní konference o mládeži 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) pořádají ve středu 1. března od 9:00 do 17:30 hodin v prostorách Národní technické knihovny (Technická 6, Praha 6) Národní konferenci o mládeži.


Akce je určena především profesionálům z řad pracovníků s mládeží, kteří mají zájem profesně růst jako jednotlivci a současně rozvíjet činnost organizací, v kterých pracují. Jejím cílem je prohloubení kompetencí v oblasti práce s mládeží, sdílení zkušeností a networking.

V rámci programu se můžete těšit na:
  • odborné příspěvky z řad odborníků v oblasti práce s mládeží
  • diskuzi k současným trendům v oblasti práce s mládeží
  • příklady dobré praxe projektů realizovaných v programu Erasmus+ mládež
  • tematické interaktivní workshopy s následujícími tématy: tradiční a nové metody práce s mládeží; zdroje financování pro práci s mládeží; jak reagovat na trendy a výzvy v oblasti mládeže; mosty mezi sociální prací a prací s mládeží; participace mládeže

Více informací o konferenci najdete na adrese www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/narodni-konference-o-mladezi-2017. Pro účast je nutná registrace nejpozději do 17.2.2017, a to na stejné adrese.