neděle 27. listopadu 2016

Objev svůj talent'

Evropská komise vyhlásila první Evropský týden odborných dovedností, který je součástí nedávno vyhlášené NEW SKILLS AGENDY! Kdy proběhne a o čem bude? Čtěte dále!

Od 5. do 9. prosince 2016 se po celé Evropě uskuteční na národní, regionální i místní úrovni aktivity, jejich cílem je ukázat špičkovou kvalitu odborného vzdělávání a přípravy, zvýšit jeho atraktivitu a prestiž či inspirovat jedince bez rozdílů věku aby v sobě dokázali objevit svoje schopnosti a talent právě prostřednictvím odborného vzdělávání a přípravy (OVP).


Co je cílem?
  • Oslovit co nejširší veřejnost
  • Představit špičkovou úroveň a kvalitu odborného vzdělávání
  • Zaměřit se na klíčovou roli odborného vzdělávání při podpoře inovací a konkurenceschopnosti v Evropě
  • Poukázat na pozitivní zkušenosti a příležitosti v oblasti odborného vzdělávání
  • Inspirovat mladé student či podnikatele.
  • Motivovat k novému náhledu na odborné vzdělávání a přípravu
Koordinací Evropského týdne odborných dovedností v ČR byl pověřen DZS.Více informací naleznete zde.