sobota 19. prosince 2015

Informační den pro KA1 - Erasmus+ mládež

Kdy: 6.1,2016
Kde: Brno

Neváhejte se chopit příležitosti získat grant, který lze využít na mobilitu mladých lidí a pracovníků s mládeží či na Evropskou dobrovolnou službu! 
Dne 6. ledna se v Brně uskuteční informační a konzultační den pro žadatele o grant v rámci Klíčové aktivity 1 programu Erasmus+ mládež.

Dopolední část (13.00 - 15.30):
  • základní informace o programu Erasmus+ mládež
  • tipy čeho se vyvarovat, na co se zaměřit (cíle projektu, metodologie, hodnotící proces)
  • jak na formulář žádosti
Odpolední část (15.30 - 16.00)
  • individuální konzultace
KDE:
Impact Hub Brno
Cyrilská 7, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Barbora Kopencová (barbora.kopencova@dzs.cz)

Přihlaste se prostřednictvím formuláře zde

 úterý 8. prosince 2015


IT Fitness test 2015


Deadline: 31.12.2015
Pro koho: školní týmy
Odměna: 5 vylosovaných vítězných týmů získá eSkills balíček s drobnými dárky
Více info: IT Fitness 2015 
Facebook: zde 
Twitter: zde

Pravidla:

1) otestujte počítačové dovednosti vašich žáků v testu IT Fitness (vybírat můžete ze dvou variant ZŠ a SŠ)
2) vyfoťte vaši třídu/školní tým se získanými certifikáty (účastníci je obdrží po dokončení testu emailem)
3) nahrajte fotografii do komentáře k příspěvku "Netradičně s testem #IT Fitness! Soutěž pro školní týmy! na Facebooku eSkills for jobs. Do komentáře přidejte název týmu a školy (fotografii tam může za tým nahrát žák nebo učitel).

Kampaň eSkills for Jobs 2015 - 2016 http://eskills4jobs.ec.europa.eu/ je čtvrtým ročníkem celoevropské kampaně iniciované Evropskou komisí/ Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. Kampaň se snaží zvýšit informovanost mladých lidí i široké veřejnosti o důležitosti elektronických dovedností pro kvalitní život a práci v 21. století. Hlavním tématem kampaně je v letech 2015 a 2016 důležitost počítačových dovedností pro zaměstnatelnost a uplatnitelnost na trhu práce. Cílem kampaně je také zvýšit zájem mladých lidí o studium IT a budoucí profesní uplatnění v této oblasti.  

 

Výtvarná soutěž Evropa a sport

Deadline registrace: 13. prosince 2015
Deadline pro odeslání příspěvků: 29. ledna 2015
Věk: neomezeno

Organizátor: Dům zahraniční spolupráce
Registrace: zde
Více informací : zde


Vzdělávací instituce, studentské nebo sportovní spolky a kluby či jiné neziskové organizace mohou zaslat až 5 příspěvků ve formě fotokomiksu na téma Evropa a sport - sporty běžné i netradiční, historické i nové, oblíbené i zapomenuté. Technika a materiál jsou libovolné, ale formát je povolen max. 2x A4 na šířku. Fotokomiks musí být označen jménem/jmény autorů, názvem, třídou a adresou instituce.

Příspěvky zasílejte na adresu:
Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 11000 Praha 1

Každá přihlášená instituce získá sportovní potřeby vhodné pro zpracování příspěvku.

Všechny příspěvky budou zveřejněny na webu www.evropanasimaocima.cz