neděle 15. listopadu 2015

Konference Výuka k aktivnímu občanství

Program Člověka v tísni "Jeden svět na školách" pořádá 10. prosince v pražském Goethe institutu konferenci na téma výuky k aktivnímu zapojení mladých lidí do společenského a politického života. Zváni jsou čeští i zahraniční odborníci ze státních i nestátních organizací a institucí, ale především vyučující a studenti zajímající se o problematiku aktivní participace.


V průběhu panelových diskusí a pracovních skupin budete mít možnost diskutovat mj. o následujících otázkách:

- Jakým způsobem se mladí lidé angažují?

- Kde všude je prostor pro politickou angažovanost mladých – ve státní i komunální politice, v rámci komunity, v rámci nestátní organizací apod.?

- Jak český stát podporuje mladé lidi v jejich angažovanosti?

- Jak to chodí v zahraničí?

- Jak se podporuje angažovanost mladých lidí na školách?

- Jaké prostředky mají pedagogové pro podporu mladých lidí v jejich angažovanosti? Jak je to ukotveno v RVP?

Více informací o konferenci včetně pozvánky a programu konference najdete na https://www.jsns.cz/cz/article/156/Konference.html.
Pro účast na konferenci se prosím registrujte na e-mailu sandra.telenska@jsns.cz.

Převzato z Eurodesku.

Žádné komentáře:

Okomentovat