úterý 24. listopadu 2015

Staňte se dobrovolníkem Člověka v tísni

Máš volný čas a chtěl/a bys ho smysluplně využít? Zajímáš se o pomoc lidem žijícím ve ztížených Člověku v tísni právě pro tebe!
podmínkách? Chceš se podílet na činnosti jedné z největších českých neziskových organizací? Pak je nabídka tří dobrovolnických pozicí v

Hledáme dobrovolnice a dobrovolníky, kteří nám pomohou při organizaci volnočasových aktivit s dětmi. Je možné se podílet na programu v nízkoprahovém klubu, který se nachází v prostoru pobočky, nebo se účastnit kroužků přímo na ubytovnách.

Požadujeme:
- věk alespoň 15 let
- zájem o práci s dětmi se sociálním znevýhodněním
Nabízíme:
- získání cenných zkušeností s prací v sociální oblasti se zaměřením na vzdělávání
- potvrzení o dobrovolnické činnosti či praxi
- odborné vedení, supervize a vzdělávání
- možnost proplácení jízdného do místa doučování

V případě zájmu prosím kontaktujte Zuzanu Trachtovou, 731469016 (aktivity na ubytovnách), nebo
Šárku Melenovou, 724 072 376 (aktivity v nízkoprahovém klubu).


Lokalita: Praha
Dobrovolník pro tuto pozici by měl ideálně splňovat tyto požadavky:
- vysoká míra samostatnosti
- psaní a editace textů v různých žánrech a další novinářské dovednosti (ideálně doložené vlastními články v tisku nebo na internetu)
- dobrá znalost angličtiny, příp. dalších jazyků
- komunikativnost
- kreativita
- organizační schopnosti
- nadstandardní technické dovednosti při práci s PC (zvláště uvítáme základní znalosti html, práce s mapami, infografikou a webovými službami a/nebo schopnost se v nich rychle zorientovat podle adhoc zadání)
- schopnost rychle se učit, která může vyvážit případné nedostatky v požadavcích výše

Nabízíme:
- praxi v profesionální neziskové organizaci
- práci v zajímavém kolektivu
- prostor pro osobní rozvoj, tvořivost a samostatné myšlení
- doporučení pro budoucího zaměstnavatele
- nástup ideálně ještě v listopadu nebo v prosinci 2015

Pokud vás tato nabídka zaujala, pošlete prosím svůj životopis, motivační dopis a ukázky dosud publikovaných textů na media@clovekvtisni.cz.


Dobrovolník pro mediální Program migrace
Lokalita: Praha
Dobrovolník pro tuto pozici by měl ideálně splňovat tyto požadavky:
- zájem o mediální dění
- trpělivost
- vysoká míra samostatnosti
- organizační schopnosti
- velmi dobré technické dovednosti při práci s PC (zvláště uvítáme základní znalosti html, práce s mapami, infografikou a webovými službami a/nebo schopnost se v nich rychle zorientovat podle adhoc zadání)
- dobrá znalost angličtiny, příp. dalších jazyků
- komunikativnost
- psaní a editace textů v různých žánrech a další novinářské dovednosti
- schopnost rychle se učit, která může vyvážit případné nedostatky v požadavcích výše

Nabízíme:
- praxi v profesionální neziskové organizaci
- práci v zajímavém kolektivu
- přehled o tom, jak se píše o migraci v českých médiích
- prostor pro osobní rozvoj, tvořivost a samostatné myšlení
- doporučení pro budoucího zaměstnavatele
- nástup ihned

V případě zájmu prosím pošlete svůj životopis, motivační dopis a ukázky dosud publikovaných textů na migrace@clovekvtisni.cz.

neděle 15. listopadu 2015

Konference Výuka k aktivnímu občanství

Program Člověka v tísni "Jeden svět na školách" pořádá 10. prosince v pražském Goethe institutu konferenci na téma výuky k aktivnímu zapojení mladých lidí do společenského a politického života. Zváni jsou čeští i zahraniční odborníci ze státních i nestátních organizací a institucí, ale především vyučující a studenti zajímající se o problematiku aktivní participace.


V průběhu panelových diskusí a pracovních skupin budete mít možnost diskutovat mj. o následujících otázkách:

- Jakým způsobem se mladí lidé angažují?

- Kde všude je prostor pro politickou angažovanost mladých – ve státní i komunální politice, v rámci komunity, v rámci nestátní organizací apod.?

- Jak český stát podporuje mladé lidi v jejich angažovanosti?

- Jak to chodí v zahraničí?

- Jak se podporuje angažovanost mladých lidí na školách?

- Jaké prostředky mají pedagogové pro podporu mladých lidí v jejich angažovanosti? Jak je to ukotveno v RVP?

Více informací o konferenci včetně pozvánky a programu konference najdete na https://www.jsns.cz/cz/article/156/Konference.html.
Pro účast na konferenci se prosím registrujte na e-mailu sandra.telenska@jsns.cz.

Převzato z Eurodesku.