neděle 18. října 2015

Zúčastněte se soutěže o nejlepší video na téma "Klima - někdo to rád horké?"

Soutěže v rámci 3. ročníku EVS filmového festivalu se může zúčastnit každý, kdo žije v Evropě a je mu mezi 15 a 35 lety. Pokud splňujete tyto podmínky, neváhejte a přihlašte do soutěže krátké video (max. 3 minuty) na téma "Klima - někdo to rád horké?"!

DEADLINE pro přihlašování je o půlnoci 9. listopadu středoevropského času.


Čtyři vítězové budou pozváni na speciální debatu o životním prostředí a klimatu, která se uskuteční v Paříži na konci listopadu, přičemž jim budou hrazeny cestovní náklady, ubytování a strava. Navíc bude oceněno nejlepší video natočené (bývalým) EDS dobrovolníkem.

Více informací a přesná pravidla soutěže najdete zde: http://bit.ly/1WI17AW.

Převzato z: Evropský portál pro mládež.