pondělí 16. února 2015


O možnosti „Dobrovolnictví pro všechny“

Zajímá Vás, jakou roli může mít mezinárodní dobrovolnictví v začlenění lidí s omezenými příležitostmi do společnosti? Mohou být mezinárodní dobrovolnické projekty prvním krokem k získání sebedůvěry, mobility a vhodným nástrojem k začlenění? Jsou projekty vhodné i pro lidi s fyzickým postižením?
Pracovní setkání, zaměřené na zapojování mládeže se znevýhodněním do mezinárodních dobrovolnických projektů, se uskuteční ve dvou městech:

·         Praha - úterý 24. 2. 2015 – 9-13 hodin v kanceláři INEX-SDA, Varšavská 30, Praha 2
·         Brno – středa 25. 2. 2015 – 9-13 hodin v dobrovolnickém centru 67, budova SVČ Lužánky, Lidická 50, Brno

Cílem setkání bude sdílení dosavadních zkušeností s prací s lidmi se znevýhodněním v dobrovolnictví, vytvořit neformální platformu pro podporu jejich zapojování do mezinárodních dobrovolnických projektů a otevřít tak získávání nových zkušeností a příležitostí prostřednictvím dobrovolnictví co nejširší skupině.

Program:
·         co jsou mezinárodní dobrovolnické projekty
·         účast lidí se znevýhodněním – obvyklé obavy účastníků a praktické překážky
·         spolupráce mezi místními organizacemi – vytvoření praktického systému spolupráce
·         sdílení potřeb účastnících se organizací a znevýhodněné mládeže
·         další příležitosti v tématu inkluze (skupinové projekty v zahraničí, výměny mládeže, mezinárodní semináře a školení pro zaměstnance/dobrovolníky organizací)

Zvání jsou zejména:
·         sociální pracovníci,
·         pracovníci organizací a institucí zaměřené na práci s mládeží s postižením, z dětských domovů,  ze sociálně znevýhodněného prostředí, apod.

Máte-li zájem se setkání zúčastnit, přihlašte se do 22. 2. 2015 prostřednictvím online formuláře.
Cestovné na setkání může být proplaceno do maximální výše 200Kč/osobu po dodání jízdních dokladů. Drobné občerstvení zajištěno.
Pro více informací kontaktujte Janu Koňasovou - info@inexsda.cz / tel: 222 362 715.

Žádné komentáře:

Okomentovat