neděle 17. srpna 2014

Stáže u soudního dvora EU

Soudní dvůr Evropské unie nabízí každý rok omezený počet placených stáží na dobu nejvýše pět měsíců. Stáže probíhají především na Ředitelství „výzkum a dokumentace", Odboru tisku a informací, Generálním ředitelství překladatelské služby a Ředitelství tlumočnické služby (pokud jde o podmínky tlumočnických stáží, viz níže).

Existují dvě období stáží:

- od 1. března do 31. července (přihlášku je třeba odeslat nejpozději 30. září)
- od 1. října do 28. února (přihlášku je třeba odeslat nejpozději 30. dubna)

Rozhodné je přitom datum poštovního razítka.

Žadatelé, držitelé vysokoškolského diplomu v oboru právo nebo politické vědy (hlavní obor právo) nebo, pokud jde o stáže na Ředitelství tlumočnické služby, držitelé diplomu konferenčního tlumočníka, musí vyplnit a poté vytisknout tuto přihlášku: EN / FR a zaslat ji poštou na oddělení lidských zdrojů Soudního dvora Evropské unie, Bureau des stages, TA/04 LB0019, L-2925 Lucemburk, spolu s detailním životopisem a opisy diplomů a/nebo osvědčení.

Ze služebních důvodů je žádoucí dobrá znalost francouzského jazyka.

Zdroj: Eurodesk

Žádné komentáře:

Okomentovat