pondělí 3. listopadu 2014

Networkingové setkání ke strukturovanému dialogu s mládeží

Česká rada dětí a mládeže a Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Vás zve na networkingové (síťovací) setkání, které se uskuteční 13. listopadu od 9 do 17 hodin v prostorách MŠMT. 


Diskutují při Vaší činnosti mladí lidé nad celospolečenskými, evropskými nebo i místními tématy, která se jich dotýkají? Realizujete přímo participační projekty mládeže? Chcete se více dozvědět o strukturovaném dialogu s mládeží a organizacemi mládeže? Chcete se zapojovat a vyjadřovat k politice mládeže? Chcete vědět, jak se může zapojit Vaše organizace a kde získat 100 % financování na participativní projekty a strukturovaný dialog? Zajímáte se o práva mladých lidí a jejich participaci na politice?

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, je síťovací setkání určené právě pro Vás! Pokud by na některou otázku odpověděl kladně někdo jiný z Vaší organizace, budeme rádi, pokud zprávu předáte dále.
Síťovací setkání pořádá Česká rada dětí a mládeže a Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží. Setkání se uskuteční dne 13. listopadu 2014 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, Budova C od 9.00 do 17.00 hodin. Představíme Vám současný koncept v návaznosti na novou státní Koncepci na podporu mládeže 2014–2020, dozvíte se o aktuálních konzultacích s mladými pro Evropskou unii, seznámíte se s výstupy z výzkumů v oblasti přístupu mladých lidí k právům v ČR a politické participace.

Svoji účast potvrďte prosím co nejdříve na michaela.cvachova@crdm.cz; těšíme se na setkání!
Bližší informace o strukturovaném dialogu s Národní pracovní skupině naleznete zde.

Program setkání
9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 11.00 Zahájení
Přivítání, představení Strukturovaného dialogu s mládeží, Národní pracovní skupiny a účastníků setkání
11:00 – 11:30 Přestávka 
11:30 – 12.00 Tematická část
Představení aktuálních témat strukturovaného dialogu v EU:
·  Přístup mladých lidí k právům
·  Politická participace mládeže
·  Diskuze nad příspěvky
 12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 14.30 Zahájení národních konzultací strukturovaného dialogu EU s mládeží a organizacemi mládeže
·  Představení možností zapojení, informace o KA3 Erasmus +
·  Možnosti zapojení pro partnery a multiplikátory
·  Otázky a odpovědi
 15:00 – 15:15 Přestávka

15:15 – 16:30 Tematické diskuse (workshopy)
1.    Přístup mladých k právům
2.    Politická participace mládeže
 16:30 Společná prezentace výstupů z diskuzí, ukončení setkání

Síťovací setkání je realizováno v rámci projektu „Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží 2014“ spolufinancovaného Evropskou unii v rámci programu Erasmus+ a příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

neděle 21. září 2014

Grantová výzva Fondu T-Mobile MLUVME SPOLU 2014

Fond T-Mobile vyhlašuje v 10. roce svého fungování grantovou výzvu Mluvme spolu 2014. Podpořené budou nápady, které  pomohou vyřešit konkrétní problém ve vaší komunitě spolu s těmi, kteří byli doposud přehlíženi

Uzávěrka pro odeslání elektronické přihlášky je 17. října 2014.
Vyhlašujeme otevřenou grantovou výzvu „MLUVME SPOLU" s cílem zlepšit komunikaci a spolupráci mezi lidmi v České republice.
Společnost T-Mobile již deset let podporuje prostřednictvím Fondu T-Mobile ty, kterým není lhostejný okolní svět. Zdravé fungování komunity se neobejde bez toho, aby se lidé navzájem znali, mluvili spolu a vzali přitom mezi sebe ty, kteří stojí na okraji.
Proto i letos podpoříme granty v celkové výši 3 miliony Kč vaše nápady, které vám pomohou vyřešit konkrétní problém ve vaší komunitě spolu s těmi, kteří byli doposud přehlíženi.
V 10. ročníku fondu podpoříme zejména projekty, které:
 • významně pomohou při budování občanské společnosti, rozvoji komunity či veřejného prostoru;
 • pomohou znevýhodněné skupiny osob a dají najevo lidem sociálně vyloučeným a lidem se zdravotním hendikepem, menšinám (národnostním, genderovým), nově příchozím (imigranti, novousedlíci), že mají v komunitách své místo a že se s nimi počítá;
 • zapojí lidi do společné realizace aktivit, při kterých se navzájem poznají, začnou komunikovat a spolupracovat.
Pro všechny projekty je nezbytné, aby se týkaly života lidí v nějaké konkrétní komunitě. Projekty nesmí být omezeny jen na členskou základnu nebo organizaci. Dáváme přednost projektům, které zanechají dlouhodobý pozitivní dopad. Chceme pomoci na svět dobrým nápadům potřebnou vstupní investicí.
Jak chápeme komunitu?
Lokální komunitu chápeme jako skupinu lidí, provázanou vzájemnými vztahy a sdílenými zájmy, která musí být zároveň přirozeně ohraničená v prostoru (např. jedna vesnice, jedno sídliště, několik ulic, menší obec, část větší obce atp.).
Hledáme organizace s projekty, které:
 • svým projektem napomáhají řešit (řeší) konkrétní problém vyskytující se v dané komunitě
 • do realizace projektu zapojí i ty, kteří doposud stáli na okraji
 • přispějí k porozumění a spolupráci mezi odlišnými skupinami
 • zvýší pochopení a důvěru mezi lidmi
Nemůžeme podpořit projekty, které:
 • nejsou v souladu s vyhlášeným tématem;
 • se nepojí ke konkrétní komunitě (např. široce pojatá osvěta, tisk brožur atp.);
 • jsou určeny pro úzký, uzavřený okruh lidí;
 • nejsou projektem, ale spíše opakovanou akcí (tj. 2. a další ročník) nebo provozem organizace;
 • byly odeslány po uzávěrce;
 • nejsou podány ve zcela vyplněném formuláři;
 • neuspějí v konkurenci jiných projektů.
Co vám můžeme nabídnout?
 • Grant v maximální výši 300 000 Kč.
 • Možnost zapojení do Akademie Fondu T-Mobile, která umožňuje využít koučů a expertů z firmy T-Mobile.
 • Vzdělávání šité na míru v podobě jednodenních workshopů a webinářů.
 • Spolupráci s dobrovolníky z firmy T-Mobile.
Jak bude účast v programu probíhat?
V první fázi, kdy budete mít za úkol aktivizovat potenciál místních lidí, propojit místní aktéry a upřesnit projekt na základě potřeb a přání komunity samotné, vám poskytneme grant v maximální výši 100 000 Kč. Tato fáze může trvat max. 6 měsíců. Pokud v tomto období nevyužijete část svého grantu, můžete si zůstatek převést do druhé fáze. V této fázi byste měli přebrat roli iniciátora, komunikátora, propojovatele a usměrňovatele a nepodsouvat komunitě předem již ideální hotové řešení. Ve druhé fázi pak následuje další grant v maximální výši 200 000 Kč, který vám udělíme na základě předložení detailního projektového záměru včetně rozpočtu projektu. Celková doba účasti v programu trvá dva roky.
Základní podmínky vstupu do programu najdete zde.

Zdroj: http://prosvetkolemnas.cz/grantova-vyzva/mluvme-spolu-2014

pondělí 1. září 2014

Ladronkafest 2014 - největší festival volnočasových aktivit ve střední Evropě

Landronkafest je největším festivalem volnočasových aktivit ve střední Evropě - a i Dům zahraniční spolupráce tu bude mít svůj koutek zaměřený na program Erasmus+: Mládež v akci. Akce se koná už tuto sobotu 6. září!

Nevíš, co máš dělat ve svém volném čase? Přijď se 6. září 2014 inspirovat na Ladronkafest!

V parku Ladronka v Praze 6 se každý rok prezentuje na 80 volnočasových aktivit na jednom místě! Přijď si vyzkoušet sportovní, umělecké nebo výtvarné aktivity. Na Ladronkafestu si vše aktivně vyzkoušíš a zjistíš, co tě vlastně baví.

Kromě toho na tebe čeká spousta soutěží o super ceny, adrenalinových exhibic, koncertů známých skupiny i soutěžních studentských kapel, DJ stánek a mnoho dalšího!

Začínáme v 11 hodin.

Přijď si užít den plný zábavy!
VSTUP A VŠECHNY AKTIVITY JSOU ZDARMA!

Více na: http://www.ladronkafest.cz/

 

neděle 17. srpna 2014

Stáže u soudního dvora EU

Soudní dvůr Evropské unie nabízí každý rok omezený počet placených stáží na dobu nejvýše pět měsíců. Stáže probíhají především na Ředitelství „výzkum a dokumentace", Odboru tisku a informací, Generálním ředitelství překladatelské služby a Ředitelství tlumočnické služby (pokud jde o podmínky tlumočnických stáží, viz níže).

Existují dvě období stáží:

- od 1. března do 31. července (přihlášku je třeba odeslat nejpozději 30. září)
- od 1. října do 28. února (přihlášku je třeba odeslat nejpozději 30. dubna)

Rozhodné je přitom datum poštovního razítka.

Žadatelé, držitelé vysokoškolského diplomu v oboru právo nebo politické vědy (hlavní obor právo) nebo, pokud jde o stáže na Ředitelství tlumočnické služby, držitelé diplomu konferenčního tlumočníka, musí vyplnit a poté vytisknout tuto přihlášku: EN / FR a zaslat ji poštou na oddělení lidských zdrojů Soudního dvora Evropské unie, Bureau des stages, TA/04 LB0019, L-2925 Lucemburk, spolu s detailním životopisem a opisy diplomů a/nebo osvědčení.

Ze služebních důvodů je žádoucí dobrá znalost francouzského jazyka.

Zdroj: Eurodesk

čtvrtek 7. srpna 2014

Stáž v Goethe Institutu v Bruselu

Projekt More Europe usiluje o zavedení kultury strukturálně v evropských vnějších vztazích. Prostřednictvím veřejných debat v několika evropských městech propaguje kulturní diplomacii, která směřuje k vzájemnosti, dialogu a spolupráci.

Stáž v rámci projektu je pětiměsíční a začíná 1. 10. 2014. Je neplacená, s možností jazykového kurzu.

Co budete na stáži dělat
Stážista se bude podílet na celém projektu a bude pomáhat manažerskému týmu, a to především při
 • každodenních logistických a administrativních úkolech
 • organizování naplánovaných aktivit
 • organizační a administrativní podpoře týmu a přípravě porad a schůzek
 • navazování spolupráce s dalšími partnery (novináři, s veřejnými institucemi, evropskými institucemi, nadacemi atp.)
 • komunikaci (vytváření publikací a dalších materiálů jako newslettery a pozvánky nebo sledování sociálních sítí)
 • online rešerše a výzkum pro účely projektu
Co musí stážista umět
 • Výborná znalost angličtiny, slovem i písmem. Francouzština a/nebo němčina výhodou.
 • Vynikající osobnostní, administrativní a komunikační schopnosti.
 • Silné organizační a plánovací schopnosti.
 • Dobrá znalost evropských institucí.
 • Zájem o kulturu i její specifická témata jako kultura a rozvoj nebo kultura a konflikt ad.
 • Znalost nejdůležitějších počítačových programů (MS Office).
Máte zájem? Zašlete svůj životopis a motivační dopis na guillemette.madinier@moreeurope.org do 8. 9. 2014.

Oficiální výzvu naleznete v tomto dokumentu.

Zdroj: Mladiinfo.cz

středa 6. srpna 2014

Informační blog EU4U znovu v provozu

Drazí návštěvníci našeho webu,

rozhodli jsme se pro Vás po dvou letech znovu zprovoznit náš informační blog EU4U, jehož cílem je informovat o zajímavých příležitostech pro mladé, které Evropská unie a další instituce v současné chvíli nabízí. Nové příspěvky pocházející z různých zdrojů můžete sledovat zhruba v týdenní frekvenci na této adrese. Věříme, že se je rozhodnete využít a náš blog Vám tím pomůže otevřít dveře k mnoha dalším bohatým zkušenostem a třeba i budoucí kariéře.

Váš Tým Evropského Centra Mládeže Břeclav