středa 19. září 2012

Fotouniverziáda - soutěž pro amatérské fotografy!

"Co je staré a co je nové? Co je dobré a co je lepší? Omezuje nás něco kolem nás nebo v nás svou ošumělostí? Mete nové koště lépe? Je stáří hendikep? Dává nám osvědčené a zaběhnuté jistotu? Bojíme se novot? Je lehké být nemoderní?"

Téma je široké a dá se jistě nahlédnout z mnoha úhlů. Může se jednat o dokumentární fotografii, portrét, inscenovanou fotografii, fotografii prostředí atd. Upřednostňovány budou fotografie s tvůrčím přístupem.
Autor zašle digitální náhledy soutěžního souboru do pátku 19. října 2012 na email: info@fotouniverziada.cz

Více informací na stránkách www.fotouniverziada.cz
Zdroj: www.nicm.cz