úterý 14. srpna 2012

Nabídka placených stáží v institucích EU

Evropská unie nabízí absolventům vysokých škol příležitost, jak začít svou pracovní kariéru. Aktuálně lze podávat přihlášky na odborné placené stáže u Evropského hospodářského a sociálního výboru a Evropského parlamentu. Zájemci o stáž musí být lidé, kteří dosud nebyli na stáží u jakékoli instituce EU či politické strany působící v Evropském parlamentu.

Stáž u Evropského hospodářského a sociálního výboru
Administrativní stáž určená absolventům vysokých škol členských států EU, kteří mají zájem dozvědět se více o roli a fungování tohoto výboru.
Doba trvání stáže: 5 měsíců
Místo: Brusel
Odměna: cca 1000 EUR měsíčně
Deadline podávání přihlášek: 30. září 2012, 12:00 (pro stáže začínající 16. února) a 31. března 2013, 12:00 (pro stáže začínající 16. září)
Online přihlašovací formulář je dostupný zde.
Více informací najdete zde.

Stáž u Evropského parlamentu
Je určena jazykově nadaným vysokoškolským absolventům, kteří chtějí u Evropského parlamentu získat profesionální překladatelské zkušenosti.
Doba trvání stáže: 3 měsíce
Místo: Lucemburk
Podmínky: vysokoškolský absolvent starší 18 let, občan členského státu EU, nebo státu kandidujícího na členství v EU, mající perfektní znalost (alespoň) jednoho oficiálního jazyka EU nebo jazyka země kandidující na připojení k EU a důkladnou znalost dalších dvou jazyků.
Doby podávání přihlášek: do 15. 8. 2012 (stáže začínající 1. ledna 2013), 15. 9.-15. 11. 2012 (stáže začínající 1. dubna 2013), 15. 12. 2012-15. 2. 2013 (stáže začínající 1. července 2013) a 15. 3.-15. 5. 2013 (stáže začínající 1. října 2013), vždy do půlnoci
Online přihlašovací formulář je dostupný zde.
Více informací najdete zde, nebo přímo na webu Evropského parlamentu.

Žádné komentáře:

Okomentovat