sobota 14. července 2012

Kypr od 1. července předsedá EU

1. července 2012 převzal Kypr po Polsku a Dánsku předsednictví Rady Evropské unie. Předsedat jí bude až do 31. prosince 2012, kdy ji vystřídá Irsko. Pro své předsednictví si vytyčil čtyři priority:
   1. Efektivnější a životaschopnější Evropa
   2. Evropa s efektivní a rostoucí ekonomikou - hlavním úkolem bude zajistit rozpočtovou stabilitu v Evropě
   3. Evropa znamenající více pro své občany, sociální soudržnost a solidarita
   4. Evropa ve světě, blíže svým sousedům - zejména přiblížení zemím na jih od Evropy.
Kypr byl po celou svou historii zemí ležící na rozhraní mezi Evropou, Afrikou a Asií, což se podepsalo na jeho vzhledu - najdeme na něm antické vily a amfiteátry, byzantské kostely, své stopy tam zanechali i křižáci a Osmané, kteří ostrov získali v 16. století. Od roku 1878 byl Kypr pod panstvím Velké Británie, a to až do počátku 60. let 20. století, kdy získal nezávislost. Záhy se však rozhořely spory o ostrov mezi Řeky a Turky a OSN stanovila nárazníkovou zónu, tzv. zelenou linii, která rozděluje ostrov dodneška. Po vojenském puči (1974) v jižní, řecké části ostrova zabrali Turci severovýchodní část, načež byl vyhlášen separatistický stát Turecká Republika Severní Kypr, uznaná ovšem dodneška pouze Tureckem. Referendum o sjednocení ostrova roku 2004 bylo neúspěšné kvůli nevoli řeckých Kypřanů. Stejného roku vstoupil Kypr do Evropské unie. Se svými cca 9250 km2 je Kypr jednou z nejmenších zemí EU.

Žádné komentáře:

Okomentovat