neděle 16. května 2010


Soutěž o cenu EU Journalist Award 2010 : Společně proti diskriminaci

Celoevropská soutěž na téma diskriminace a rozmanitosti je otevřená všem novinářům publikujícím v tisku i na internetu.

Posílejte své články o diskriminaci na základě rasového nebo etnického původu, sexuální orientace, náboženského vyznání nebo přesvědčení.
Přihlášené práce musejí být publikovány v tištěných médiích nebo na internetu od 1. září 2009 do 17. září 2010 a musejí být napsány v jednom z 23 oficiálních jazyků členských států EU.
Můžete vyhrát až 5 000 EUR!

Uzávěrka soutěže je 17. září 2010.

Veškeré informace a podmínky k účastí naleznete zde : http://journalistaward.stop-discrimination.info.html

Převzato z eurodesk.cz.

úterý 11. května 2010

Online databáze projektů EVE


Hledáte inspiraci pro projekt?
Nechte se zlákat plody projektů, které financuje Evropská Unie v oborech vzdělávání, kultury a práce s mládeží.

Platforma EVE je informačním centrem pro vzdělávání, kulturu a projekty pro mladé v Evropě. Představuje tisíce projektů a jejich výsledky – od programu Kultura, přes program Mládež v akci, až po Program celoživotního učení.

Databázi EVE s výstupy z projektů najdete na: http://ec.europa.eu/eve